Letni občni zbor članov društva v gostilni Lend-Platzl

Wann

31. marca 2023    
17:00 - 18:30

Wo

Gasthaus Lend-Platzl
Lendplatz 11, Graz, 8010

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednice in ugotovitev sklepčnosti

2. Letno poročilo predsednice

3. Poročilo blagajnika

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Razbremenitev blagajnika in upravnega odbora

6. Volitve novega nadzornega in upravnega odbora

7. Imenovanje častne članice društva

8. Zvišanje članarine od leta 2024 naprej

9. Razno

Če s statutom določena sklepčnost občnega zbora ne bo dosežena, bomo po 17.30 h glasovali ne glede na število udeležencev (8. čl. statuta).

Nalagam zemljevid ....