Naj se predstavimo

Društvo “Avstrijsko-slovensko prijateljstvo” Gradec vidi svoje poslanstvo v povezovanju med avstrijskimi, zlasti štajerskimi, in slovenskimi državljani, kulturama in družbama. Je neodvisno, nestrankarsko in neversko društvo, ki svoje finančne stroške pokriva s članarinami, donacijami, prispevki podpornikov in subvencijami.

Od svoje ustanovitve leta 1992 si prizadevamo za sklepanje, ohranjanje in poglabljanje čezmejnih prijateljstev. Naše prireditve potekajo v znamenju prijateljskih srečanj in dobrih sosedskih odnosov, povezovanja in strpnosti. V središču društvenih  dejavnosti je kulturni vidik v najširšem pomenu, ki je odprt za inovacije in tradicijo ter vključuje mednarodnost in domovino. 

Naši projekti in dogodki obsegajo dvojezične literarne večere, razstave, koncerte, predavanja, kulturna potepanja po Sloveniji, predstavitve knjig, tečaje slovenskega jezika, partnerstva med otroki, pohodniške izlete in še veliko več.

Naš cilj so DEJAVNOSTI ZA LJUDI IN Z NJIMI – na obeh straneh meje. Želimo si, da bi obrodili sadove tako za skupno dobro kot za posameznike.

Spoznajte nas na pohodu, izletu v Slovenijo ali kulturnem dogodku v Gradcu ter skupaj z nami odkrivajte številne podobnosti, pomembne razlike in zanimive posebnosti obeh kultur.

V našem društvu so dobrodošli vsi, ki se zanimajo za regionalno soseščino.

Statuten NEU 2024