Društvo “Avstrijsko-slovensko prijateljstvo” Gradec je bilo ustanovljeno na pobudo gospe Ivanke Gruber 18. novembra 1992. Ivanka Gruber je društvo zelo aktivno in uspešno vodila 23 let, za kar smo ji neizmerno hvaležni.

Gospa Ivanka Gruber je prišla v Gradec leta 1967 in se zaposlila kot zdravstvena negovalka otrok ter se kmalu pridružila slovenskemu športnemu in kulturnemu klubu Triglav. Šest let je bila kulturna referentka v klubu, kjer je organizirala številne kulturne dogodke z učitelji in učenci slovenskega dopolnilnega pouka v Gradcu. Tako je nabrala dragocene izkušnje za svoje poznejše delo.

Po razpadu Jugoslavije leta 1991 je bil slovenski športni in kulturni klub Triglav v Gradcu razpuščen. Toda kmalu so se pojavile želje po nadaljevanju kulturnih dogodkov, zato so se bivši člani odločili, da ustanovijo novo društvo.

6. novembra 1992 je v restavraciji Gösser-Bräu v Gradcu potekal prvi ustanovni odbor združenja. Odločili so se za ime združenja, ki obstaja še danes: Avstrijsko-slovensko prijateljstvo. Društvo je bilo uradno vpisano v register 18. novembra 1992, ustanovni občni zbor pa je potekal 22. januarja 1993 v isti restavraciji. Na njem so soglasno sprejeli statut in Ivanko Gruber izvolili za predsednico.

Leta 1995 je graško društvo ustanovilo sestrsko društvo “Slovensko-avstrijsko prijateljstvo” v Mariboru. Obe društvi sta imeli skupen program in vsi so bili člani obeh društev. Decembra 2006 se je mariborsko društvo osamosvojilo in ima od tedaj svoj statut in svoj upravni odbor. Vendar društvi še naprej tesno sodelujeta in skupaj organizirata dogodke. Še posebej smo ponosni na skupni kulturni festival KULT Štajerska, ki je potekal trikrat vsaki dve leti. Žal je pandemija kovida ustavila to dejavnost.

Društvo “Avstrijsko-slovensko prijateljstvo” je 12. junija 2002 v mestni hiši v Gradcu pod vodstvom župana Alfreda Stingla praznovalo 10. obletnico delovanja, 17. novembra 2012, prav tako v mestni hiši v Gradcu, pa 20. obletnico delovanja z gostiteljem županom Siegfriedom Naglom in 160 gosti iz Slovenije in Avstrije. Ob tej priložnosti je bila izdana spominska publikacija, s katero se je združenje lahko ponosno ozrlo na dolgoletno skupno delo. Tudi svojo 30-letnico obstoja je društvo počastilo s sprejemom v graški mestni hišu 18. novembra 2022. Tokrat je bila gostiteljica graška županja gospa Elke Kahr, govornik pa ponovno gospod Alfred Stingl. Naslednji dan, 19. novembra 2022, je sledil še slovesen Slovenski večer v župnijski dvorani sv. Lenarta v Gradcu – s številnimi gosti iz obeh držav. Ob tej priložnosti je društvo izdalo jubilejni zbornik s prispevki svojih članov. Ogledate si ga lahko tudi na tej spletni strani pod zavihkom »Letna poročila«, pod zavihkom »Pretekle prireditve« pa najdete slike z obeh prireditev.

Po smrti gospe Ivanke Gruber leta 2015 je društvo potrebovalo nekaj časa, da se je odločilo za nadaljnjo pot. Člani so bili odločeni, da je treba nadaljevati z dejavnostmi in da se morajo z vso energijo lotiti novih nalog. Na izrednem občnem zboru 17. marca 2017 je bila za novo predsednico združenja izvoljena Kasilda Bedenk, prof. Predstavila je številne nove cilje, ki se izvajajo korak za korakom. Društvo je dobilo nov sedež na Brockmanngasse 7 v Gradcu v prostorih jezikovne šole Slowenisch in Graz, kjer potekajo sestanki upravnega odbora in manjše prireditve.

Vsako preteklo leto je bilo uspešno, vsak projekt zanimiv. Na tem mestu naj omenimo le nekatere, ki so že postali tradicionalni in na poseben način zaznamujejo društvo.

Zelo zanimiv, znan in uspešen dolgoletni projekt društva je projekt “PARTNERSTVO MED OTROKI GRAZ-MARIBOR”, ki si je že leta 1997 skupaj z “GRAZER STADTIDEE” in bivše mestne svetnice gospe Ingeborg PERSCHÉ postavil za nalogo, da pod umetniško-pedagoškim vodstvom poveže otroke iz Slovenije in Avstrije. Leta 2012, ko je bil Maribor kulturna prestolnica, smo izvedli velik projekt s petimi šolami iz Gradca (40 otrok) in drugimi šolami iz Maribora in okolice ter iz Hrvaške (Varaždin). Tako je 24. in 25. aprila 2012 potekala mednarodna slikarska kolonija 15. ACIN MEMORIAL, ki so se je udeležili vsi mariborski učenci, ki so skupaj z likovnimi pedagogi navdušeno slikali na temo “Ulice, fasade in ljudje”. V letu 2022 pa nam je uspelo povezati dve novi šoli: gimnazijo Carneri iz Gradca in osnovno šolo Frana Malgaja iz Šentjurja pri Celju. Prvo srečanje je potekalo aprila 2022 v Šentjurju.

Od leta 1993 do leta 2014 so vsako leto v novembru potekali gala večeri prijateljstva, in sicer v Mariboru, Lipnici ali Gradcu. Na teh večerih, na katerih so se poleg članov in prijateljev združenja zbrali tudi ugledni predstavniki političnih in kulturnih krogov iz obeh držav, so se stkala nova prijateljstva in izmenjale izkušnje. Vsako leto smo na dražbi prodali tudi delo priznanega avstrijskega umetnika v korist otroške vasi SOS v Stübingu pri Gradcu.

Druga tradicija je tečaj slovenščine, ki ga za zainteresirane Avstrijce in prijatelje vsako leto organiziramo v različnih krajih Slovenije, pri čemer so kulturne znamenitosti in običaji posamezne regije sestavni del programa. Od leta 2016 ta tečaj za člane društva poteka v sklopu jezikovne šole Slowenisch in Graz, in sicer sredi avgusta kot petdnevni poletni tečaj slovenščine. Člani združenja imajo popust v višini polovice članarine.

Srečanje vseh avstrijsko-slovenskih in slovensko-avstrijskih društev prijatelsjtva v Avstriji in Sloveniji, ki se je začelo leta 2008 na pobudo gospe Ivanke Gruber, je potekalo leta 2008 na Dunaju, leta 2010 v Ljubljani, leta 2011 v Celovcu, leta 2012 v Gradcu (Evropski jezikovni center, Nikolaiplatz 4), leta 2016 v Pavlovi hiši v Potrni pri Radgoni in leta 2018 v Mariboru (vedno konec septembra na evropski dan jezikov). Cilj tega projekta je razširiti dotedanje povezave in spodbuditi društva k produktivnemu sodelovanju. Tudi to dejavnost bo treba na novo spodbuditi po koronskem premoru.

Društvo “Avstrijsko-slovensko prijateljstvo” Gradec vsako leto spomladi za svoje člane organizira kulturno spoznavanje Slovenije (včasih je jeseni še en izlet), ki se ga mnogi radi udeležujejo. Ta popotovanja so vedno vrhunec društvenega leta, saj člani odkrivajo nove čudovite predele južne sosede, spoznavajo zanimive ljudi in se ob izmenjavi mnenj in druženju bolje spoznavajo tudi med seboj.

Nekateri člani združenja in predsednica Ivanka Gruber so bili večkrat nagrajeni za svoje dolgoletno povezovalno delovanje:

– leta 2005 gospa mag.Ivanka Gruber, bivša mestna svetnica Ingeborg Persché, bivši župan Alfred Stingl, Willibald Richter z redom za zasluge Kulturnega društva Maribor;

– leta 2005 gospa mag. Ivanka Gruber in dr. Marjan Pungartnik z zlatim častnim znakom mesta Gradec, gospa Ivanka Gruber tudi z zlatim častnim znakom dežele Štajerske;

– naša ustanovna predsednica, gospa mag. Ivanka Gruber, je bila leta 2015 vključena v Galerijo pionirk mesta Gradec.

Ob 20. in 30. obletnici obstoja društva smo izdali jubilejna zbornika, ki vsebujeta dober pregled našega nastanka in razvoja. Lahko ju prelistate tudi na spletu.