Na zadnjem volilnem letnem občnem zboru 25. junija 2020 so bili v upravni odbor izvoljeni naslednji člani:

predsednica: Kasilda Bedenk, prof.

1. namestnik predsednice: dir. svet. Curt Schnecker
2. namestnik podpredsednice: izr. univ. prof. (v pok.) dr. Walter Steiner, dipl. ing.

blagajnik: Mathias Hammer
namestnik blagajnika: Edgar Huber

zapisničarka: Christa Huber-Winter
namestnica zapisničarke: mag.a Lidija Vindiš-Roesler

nadzorni odbor: dir. svet. Josef Pazderka, Josef Hois

odborniki: mest. svet. v pok. Ingeborg Persche, dr. Renate Kohlenprath-Rogi, dipl. ing, Angelca Kelenc

Kasilda Bedenk, predsednica društva

Kasilda Bedenk se je rodila v Ljubljani/Sloveniji, kjer je živela do leta 2002. Njeni starši prihajajo iz Maribora, pretežen del otroštva pa je preživela pri starih starših v Gradcu in Kapfenbergu.

Na Univerzi v Ljubljani je študirala nemški in slovenski jezik s književnostma. Nato je poučevala nemščino na jezikovni šoli v Ljubljani, delala kot prevajalka in tolmačka v slovenskem farmacevtskem podjetju in leta 1993 začela svojo poklicno pot kot univerzitetna lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pet let je poučevala na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, nato pa na Oddelku za prevajalstvo, ki ga je poltretje leto tudi vodila. Leta 2002 je odšla na Univerzo v Gradcu kot lektorica za slovenščino na tuji univerzi, kjer je do februarja 2018 delala kot univerzitetna lektorica za slovenščino ter koordinatorka slovenskega jezikovnega izobraževanja na Inštitutu za slavistiko in Inštitutu za teoretično in uporabno prevodoslovje.

Poleg svojega glavnega dela na Univerzi v Gradcu je organizirala številne kulturne dogodke s slovenskimi avtorji v Gradcu in bila pobudnica ustanovitve Slovenske čitalnice v sklopu Štajerske deželne knjižnice. Ves čas je dejavna tudi kot prevajalka in učiteljica tečajev za slovenščino. Od leta 2015 vodi jezikovni inštitut Slowenisch in Graz.