Gormerkanska kniga (1842-1882)

Wann

4. maja 2023    
18:30 - 20:00

Wo

Štajerska deželna knjižnica Gradec, Slovenska čitalnica
Kalchberggasse 2, Gradec, 8010

Kmečka gospodarska knjiga iz Potrne, uredili Karin Almasy  in Susanne Weitlaner

Gormerkanska kniga je izjemno odkritje za slovensko-avstrijsko regionalno zgodovino. V to tabelarno zasnovano gospodarsko knjigo kmečkih veleposestnikov, družine Hois iz Potrne pri Radgoni, so več kot štirideset let zapisovali vse podatke o dninarjih, deklah in hlapcih, poljedelskih opravilih, obsegu letine, prodaji dobrin, vinogradništvu in čebelarstvu – in to v slovenskem jeziku. Knjiga zato nudi odličen vpogled v tedanje kmečko življenje in delovna opravila in ne nazadnje priča o močni prisotnosti slovenskega jezika severno od šele pozneje zarisane »jezikovne meje«.

Nalagam zemljevid ....