Kunstverweiler Umetniški kotiček

Liebe Besucher der Webseite des VÖSFG, da wir uns vor allem als Vermittler zwischen Slowenien und Österreich/Steiermark auf dem Kunst- und allgemeinen Kulturgebiet sehen, möchten wir Ihnen/euch auf dieser Seite ein Gemälde oder eine Skulptur steirischer oder slowenischer Künstler (viele sind auch unsere Mitglieder) und ein Gedicht in beiden Sprachen zum kurzen Verweilen in der Kunstwelt anbieten – um für ein paar Augenblicke dem Alltag zu entweichen, kurz nachzudenken, sich über etwas Schönes und Ästhetisches zu erfreuen und der Seele zu schmeicheln. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und verweilen Sie kurz in der inspirativen Kunstwelt!

Fotos und Radierungen

von Barbara Hammer, Graz,

und Gedichte

von Maruša Krese, Slowenien

Barbara Hammer: Serie „Sehnsucht Reisen“

Rucksack, Fotos und Radierungen

Die Reisen zu allen Kontinenten dieser Welt gaben Barbara Hammer die Möglichkeit zur Selbsterneuerung und haben ihren Blick für den kreativen Prozess geschärft. Als gut geeigneter Ausgangspunkt der Selbstreflexion erwies sich dabei das Medium der Fotografie. Welche Informationen und Botschaften vermittelt und transportiert werden ergibt sich durch Motiv und den gewählten, bestimmten Blickwinkel. In den Radierungen verbindet sie das Grundmotiv auch gerne mit architektonischen Sujets. Der schwarze Rucksack als die Metapher fürs Reisen erzeugt somit sowohl auf Foto als auch in den Radierung eine schlüssige Korrespondenz von Raum, Licht und Architektur. Dabei wird aber der Phantasie des Betrachters keine Grenze gesetzt.

Rucksack

Reisebegleiter seit mehr als15 Jahren, zu allen Kontinenten der Erde.

 Fotos

Die Serie entstand auf der letzten Architekturbiennale in Venedig. Die Positionierung des Rucksacks auf und bei den Beiträgen im Arsenal und den Länderpavillons der Giardini wurde mit Bedacht gewählt, um eine Korrespondenz zwischen Raum, Licht und Architektur zu vermitteln.

Radierungen

Bei den in er Grafikwerkstatt Dresden entstandenen Radierungen wurde der Rucksack in die Bildkomposition integriert. Er unterlag den Ordnungsstrukturen der entstandenen Zinkplatten, mit denen in monochromen Farben auf Tiefdruckpapier mit der historischen Presse in der Technischen Sammlung gedruckt wurde.

Barbara Hammer: serija Hrepenenje po potovanjih

Nahrbtnik, fotografije in jedkanice

Potovanja na vse celine sveta so Barbari Hammer omogočila regeneracijo in izostrila njeno videnje kreativnega procesa. Kot zelo primerno izhodišče za samorefleksijo se je pri tem izkazala fotografija. Katere informacije ali sporočila posreduje in prenaša, določata izbira motiva in zornega kota. V jedkanicah zelo rada povezuje osnovni motiv z arhitekturnimi vsebinami. Črni nahrbtnik kot metafora za potovanja tako na fotografijah kot na jedkanicah ustvarja ključno vzajemno delovanje prostora, svetlobe in arhitekture. Pri tem domišljije opazovalca ne omejujejo nikakršne meje.

Nahrbtnik

Sopotnik na popotovanjih več kot 15 let, na vse celine sveta.

Fotografije

Ta serija je nastala na zadnjem arhitekturnem bienalu v Benetkah. Nameščanje nahrbtnika na razstavne eksponate v Arsenalu in deželnih paviljonih v vrtovih (Giardinih) je bilo premišljeno, da je možno posredovati vzajemno delovanje prostora, svetlobe in arhitekture.

Jedkanice

Pri jedkanicah, ki so nastale v grafični delavnici v Dresdenu, je bil nahrbtnik pozneje vključen v slikovno kompozicijo. Tako se je podredil razporeditveni strukturi nastalih cinkovih plošč, ki jih je umetnica z monokromatično obarvanostjo odtisnila na papir za globinski tisk na zgodovinskem tiskarskem stroju dresdenske tehnične zbirke.

Über die Künstlerin Barbara Hammer

Eine Biographie  unter Betonung ihrer künstlerischen Interventionen in Slowenien

1954 in Graz geboren, aufgewachsen in der Südsteiermark, lebt in Graz. Großeltern väterlicherseits slowenisch stämmig (Urgroßvater war Schuhmachermeister in Maribor).

1986 Beginn mit intensiver Ausbildung in Malerei und Grafik (Berlin, Dresden, Buenos Aires, Indien, Australien). 

Ab 2007 reger Austausch mit Künstlern in Slowenien und Kroatien sowie Zusammenarbeit mit den österreichisch-slowenischen Freundschaftsvereinen.

Auswahl an Projekten und Ausstellungen:

2007  Ausstellungsbeteiligung im hdlu, Zagreb

2009  Lija Lent, Symposium Maribor

2009  Projekt MISLI V PODOBAH (Bildgedanken), Synagoge Maribor

2011 * Projekt art(Buch), Schloss Betnava Maribor

2011  Personale „ ČLOVEKOVE PRAVICE“ (Menschenrechte),  Gemeinde Lenart, Slowenien

2012 * Galerie RRRudolf im Literaturhaus Maribor, Projekt „Mystischer Garten“

(mistični vrt), anlässlich Kulturhauptstadt Maribor 2012

2013 * Ausstellungsbeteiligung „brez meja“ (grenzenlos) Schloss Trakoščan, Kroatien

2013 * Teilnahme am EU Projekt „crows flight“ (Vranov let v svobodo) GEOSS, Slowenien

2014 * Ausstellungsbeteiligung Galerijski centar varaždin, Varaždin Kroatien

2015 * Künstlerinnen ABC, Sprachzentrum Graz

2015 * Ausstellungsbeteiligung KULT Štajerska in der Galerie DLUM, Maribor

2017 * CERES – Personale Galerie RRRudolf im Literaturhaus Maribor

2017 * Ausstellungsbeteiligung KULT Štajerska II in der Universität Maribor

2019 * Projekt Josipina in Graz, im Rahmen Nachbarschaftsdialog Österreich-Slowenien 2019-2020

* in Kooperation mit Verein Österreichisch-Slowenische Freundschaft Graz

Aktuell:

2020 Teilnahme an der Grafiktriennale Belgrad, Serbien

2020 Teilnahme an der Grafikbiennale Douro, Portugal

2020 Teilnahme „to another view“  Galerie Schaumbad, Graz Kulturjahr 2020

2021 Teilnahme an Global Print Duoro, Portugal

2021 Teilnahme „artfully recycled“ SULUV (Association of artists of Vojvodina)

Novi Sad, Serbien im Rahmen Graz Kulturjahr 2020

Email/E-naslov: hammer_barbara@hotmail.com

O umetnici Barbari Hammer

Življenjepis  umetnice s poudarkom njenih umetniških izkušenj v Sloveniji

1954 rojena v Gradcu, Avstrija, otroštvo preživela na južnem avstrijskem Štajerskem, živi v Gradcu. Stari starši po očetovi strani so bili iz Slovenije (pradedek je bil čevljarski mojster v Mariboru).

1986 začetek intenzivnega slikarskega in grafičnega izobraževanja (Berlin, Dresden, Buenos Aires, Indija, Avstralija). 

Od leta 2007 živahno sodelovanje s slovenskimi in hrvaškimi umetniki ter aktivna udeležba pri delovanju društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec.

Izbor projektov in razstav:

2007  udeležba na skupinski razstavi v HDLU (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika), Zagreb

2009  likovna kolonija Lija Lent, simpozij Maribor

2009  projekt MISLI V PODOBAH, sinagoga Maribor

2011 * projekt art(knjiga), grad Betnava Maribor

2011  samostojna razstava ČLOVEKOVE PRAVICE, Občina Lenart, Slovenija

2012 * projekt Mistični vrt kot del evropske kulturne prestolnice Maribor 2012: Galerija RRRudolf pri Literarni hiši Maribor:

2013 * udeležba na razstavi Brez meja v gradu Trakoščan, Hrvaška

2013 * udeležba pri evropskem projektu Vranov let v svobodo, GEOSS, Slovenija

2014 * udeležba na razstavi v Galerijskem centru Varaždin, Varaždin, Hrvaška

2015 * ABC umetnic, Jezikovni center Gradec

2015 * udeležba na razstavi prireditve KULT Štajerska I v galeriji DLUM, Maribor

2017 * CERES – samostojna razstava v Galeriji RRRudolf pri Literarni hiši Maribor

2017 * udeležba na razstavi prireditve KULT Štajerska II na Univerzi v Mariboru

2019 * projekt Josipina Urbančič Turnograjska v Gradcu v sklopu leta sosedskega dialoga med Avstrijo in Slovenijo 2019-2020

* skupaj z društvom Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec

Aktualne razstave:

2020 udeležba na grafičnem trienalu v Beogradu, Srbija

2020 udeležba na grafičnem bienalu v Douru, Portugalska

2020 udeležba na razstavi „to another view“ v galeriji Schaumbad, Graško kulturno leto 2020

2021 udeležba na razstavi Global Print v Duoru, Portugalska

2021 udeležba na razstavi „artfully recycled“ pri SULUV (Savez udruženja likovnih umetnika

Vojvodine) v Novem Sadu, Srbija, v sklopu Graškega kulturnega leta 2020

Gedichte von Maruša Krese 

aus dem Gedichtband Nenadoma se je stemnilo / Plötzlich wurde es dunkel*

  • Maruša Krese: Hrvaška, 1996

Jutro je.

Do morja se odpravljam.

Ladja prijhaja.

Saj slišim.

Slišim to ladjo od včeraj,

ko je bilo mesto polno mornarjev,

divjakov,

trgovcev s pisanim blagom.

Izgubljeni kovčki

in srebrne skrinje,

stare kočije,

jokajoči otroci,

brezglave dojilje,

žonglerji, vedeževalke,

zdravilne rastline z gora

in neznani menihi.

Do morja se odpravljam.

Mogoče ladja prihaja.

  • Maruša Krese: Italija, 2010

Vzela sem vrtnico in odšla.

Po mestu sem hodila.

Z vrtnico,

ki sem jo dobila.

Dolgo sem čakala.

Na vrtnico.

V nežnost zavito.

Z vrtnico hodim

željam nasproti,

veselju ansproti.

Skrivnosti nasproti.

Samo moji.

Z vrtnico sem hodila po mestu.

  • Maruša Krese: Venezuela, 2010

 Mogoče se temu reče sreča.

Mogoče. Sreča.

Reka, drevesa, sonce, tišina, življenje.

Le kdo me tam za hrbtom nagovarja?

Maruša Krese (1947-2013) je bila pisateljica, pesnica in novinarka. Dolgo je živela in ustvarjala v Berlinu. Izdala je tri prozna dela in osem pesniških zbirk. Leta 2005/06 je bila „mestna pisateljica“ (Stadtschreiberin) mesta Gradec. Leta 1997 jo je nemški predsednik odlikoval s križem za zasluge Zvezne republike Nemčije za njena prizadevanja na področju kulturnega in humanitarnega sodelovanja med Nemčijo in Bosno in Hercegovino.

*Pesmi so iz zbirke Maruše Krese Nenadoma se je stemnilo / Plötzlich wurde es dunkel. Popotniške pesmi / Reisegedichte. Prevod: Daniela Kocmut. Laafeld/Potrna, Bad Radkersburg: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark – Pavelhaus, 2011.

  • Maruša Krese: Kroatien, 1996

Es ist morgen.

Ich mache mich auf den Weg zum Meer.

Ein Schiff kommt.

Ich kann es doch hören.

Ich höre dieses Schiff von gestern,

als die Stadt noch voll von Seeleuten war,

von Wilden,

Händlern mit bunten Stoffen.

Verlorene Koffer

und silberne Truhen,

alte Kutschen,

weinende Kinder,

kopflose Ammen,

Jongleure, Wahrsagerinnen,

Heilkräuter von den Bergen

und unbekannte Mönche.

Ich mache mich auf den Weg zum Meer.

Vielleicht kommt ein Schiff.

  • Maruša Krese: Italien, 2010

Ich nahm die Rose und ging.

Ich lief durch die Stadt.

Mit der Rose,

die ich bekommen hatte.

Ich hatte lange gewartet.

Auf die Rose.

In Zärtlichkeit gehüllt.

Ich gehe mit der Rose

den Wünschen entgegen,

der Freude entgegen.

Dem Geheimnis entgegen.

Demjenigen, das nur mir gehört.

Ich ging mit der Rose durch die Stadt.

  • Maruša Krese: Venezuela, 2010

 Vielleicht nennt man das doch Glück.

Vielleicht. Glück.

Ein Fluss, Bäume, Sonne, Stille, das Leben.

Wer nur spricht mich dort hinter meinem Rücken an?

Maruša Krese (1947-2013) war Schriftstellerin, Dichterin und Journalistin. Sie hat lange in Berlin gelebt und hat drei Prosabände sowie acht Gedichtbände herausgegeben. Im Jahr 2005/06 war sie Stadtschreiberin von Graz. Für ihre humanitäre und kulturelle Vermittlungstätigkeit zwischen der BRD und Bosnien und Herzegowina wurde sie im Jahr 1997 vom deutschen Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz gewürdigt. 

*Die Gedichte stammen aus dem Gedichtband Nenadoma se je stemnilo / Plötzlich wurde es dunkel. Popotniške pesmi / Reisegedichte von Maruša Krese. Übersetzung: Daniela Kocmut. Laafeld/Potrna, Bad Radkersburg: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark – Pavelhaus, 2011.