Kunstverweiler Umetniški kotiček

Liebe Besucher der Webseite des VÖSFG, da wir uns vor allem als Vermittler zwischen Slowenien und Österreich/Steiermark auf dem Kunst- und allgemeinen Kulturgebiet sehen, möchten wir Ihnen/euch viermal im Jahr ein Gemälde oder eine Skulptur steirischer oder slowenischer Künstler (viele sind auch unsere Mitglieder) und ein Gedicht in beiden Sprachen zum kurzen Verweilen in der Kunstwelt anbieten – um für ein paar Augenblicke dem Alltag zu entweichen, kurz nachzudenken, sich über etwas Schönes und Ästhetisches zu erfreuen und der Seele zu schmeicheln. Nehmen Sie sich ein paar Augenblicke Zeit und verweilen Sie kurz in der inspirativen Kunstwelt!

Christine Kertz: Graz : Ljubljana – Zwei Städte : zwei Flüsse, Ausstellung in Ljubljana, Finžgarjeva galerija, 16.-31. Januar 2020

Christine Kertz: Graz : Ljubljana – Zwei Städte : zwei Flüsse

Gemeinsamkeiten und Gegensätze

Zwei Städte, Hauptstädte ihrer jeweiligen Region bzw. eines Staates, mit ungefähr 300.000 Einwohner*innen, beide liegen an einem Fluss: Graz an der Mur, Ljubljana an der Ljubljanica. Wie kommt es aber, dass die wesentlich kleinere Ljubljanica in der slowenischen Hauptstadt viel stärker präsent ist als die Mur in Graz? In Ljubljana findet sich reges städtisches Leben in den Fußgängerzonen an beiden Ufern des Flusses, hier befinden sich aber auch imposante Brücken und große öffentliche Gebäude. Und: Der Fluss wird mit einem regelmäßig verkehrendem Boot befahren.

In Graz ist die Mur in ihr Flussbett eingegraben, ringsum von Gebüsch und Bäumen umgeben und nicht wirklich zugänglich.

Christine Kertz hat sich diesem Fragenkomplex im Rahmen ihres Aufenthalts als Artist-in-Residence von JSKD in Ljubljana gestellt. Die Künstlerin hat zunächst in Slowenien, nach ihrer Rückkehr in die Steiermark auch in Graz, den Tönen, Bildern, Zeichen und Ritualen entlang der jeweiligen Flüsse nachgespürt, sie künstlerisch dokumentiert, Bezüge hergestellt und sie hinterfragt.

Sie hat ihre Erfahrungen in beiden Städten anhand von Fotos, Zeichnungen, Bildern und/oder Druckgrafiken festhalten sowie jeweils einen spezifischen Text zu jeder Stadt verfasst.

Das Resultat ist eine Art Tagebuch, das zusammen mit weiteren Kunstwerken, die im Rahmen der Recherchen und in weiterer Folge in ihrem Atelier produziert wurden, zunächst in Ljubljana und dann in der Steiermark als Ausstellung präsentiert werden.

©Edith Risse

Christine Kertz: Gradec : Ljubljana – Dve mesti : dve reki

Podobnosti in nasprotja

Dve mesti, obe glavni mesti svoje regije oz. države, obe s približno 300.000 prebivalci, obe ležita ob reki: Gradec ob Muri, Ljubljana ob Ljubljanici. Toda kako to, da je precej manjša Ljubljanica v slovenski metropoli veliko bolj navzoča kot Mura v Gradcu? V Ljubljani se je na obeh bregovih Ljubljanice, kjer so uredili območje za pešce s številnimi kavarnami, bifeji in restavracijami in kjer se nahajajo veličastni mostovi ter velike javne zgradbe, razvilo živahno urbano življenje. Pa še: po reki potekajo vzdolž precejšnje dolžine redne vožnje ladjic. V Gradcu je Mura vkopana v svoje rečno korito, ob straneh jo obdajajo grmovje in drevesa, zato je komaj dostopna.

Christine Kertz se je ukvarjala s tem skupkom vprašanj v sklopu svojega bivanja kot artist-in-residence  v Ljubljani na povabilo JSKD. Umetnica je najprej v Sloveniji, po svoji vrnitvi na avstrijsko Štajersko pa tudi v Gradcu, ob obeh rekah poizvedovala za glasovi, podobami, znaki in običaji ter jih nato umetniško dokumentirala, vzpostavljala povezave in razmišljala o njih.

Svoje izkušnje v obeh mestih je ovekovečila v fotografijah, risbah, slikah in/ali grafikah ter za vsako mesto napisala tudi posebno besedilo. Rezultat tega je neke vrste Dnevnik, ki ga skupaj s svojimi drugimi deli, ki so nastala v sklopu njenih raziskovanj in pozneje v njenem ateljeju, predstavlja najprej na razstavi v Ljubljani, zatem pa tudi na avstrijskem Štajerskem.  

©Edith Risse

umetnostna zgodovinarka in kuratorka

Christine Kertz – Bildtexte

SEHNSUCHT – STILLE

Der Takt erschlägt die Stunden

– den Mund geöffnet zum Ruf.

Erinnerung, ein leises Raunen – bleibgehsteh.

Hölzern, lustlos zu zweit in der Menge.

WASSERWÜNSCHE

spring lebenslustig – Luft erhaschend

mutig – blaublütig – im gelben Sonnenklar

tiefblau ergreifend des Nachbarn lichte Tiefe.

– Luftblasennähe der Farbe Blau.

 FINGERSPITZENGESPÜR

Farbenkleid gezeigt im Strich und Raum,

inmitten von gelb – geblendet im Dunkel.

Berührt – beruhigt die Seele mich

bleib nicht allein.

IMMER INTENSIVST

leise Räder drehen – sehnen nach dem Stehn.

1 – zwei – vier – ich bleib nicht länger hier.

Der Ruf verhallt – im hellen Haar.

Färbt BUNT sich im Sonnenklar.

Vir/Quelle: Christine Kertz: Bildtexte. Aus dem Deutschen von Kasilda Bedenk

Christine Kertz – Slikovna besedila

HREPENENJE – TIŠINA

Takt ubija ure –

z usti, odprtimi za klic.

Spomin, tiho šepetanje – ostanipojdistoj.

Otrplo, brezvoljno v dvoje v množici.

VODNE ŽELJE

skači radoživo – hlastajoč za zrakom

pogumno – radoživo – v rumeni sončni jasnini

globoko modro hlepeč po sosedovi globini.

– Mehurčkasta bližina modre barve.

KARSEDA INTENZIVNO

se tiho vrtijo kolesa – hrepeneč po mirovanju.

1 – dva – štiri – mene kmalu ne bo več tu.

Klic izzvanja – v svetlih laseh.

Pisano se obarva v sončni jasnini.

TANKOČUTNOST

Barvna obleka, pričarana s potezami čopiča in površjem,

sredi rumenine – oslepljena v temini.

Ganjena – me pomirja duša

ne ostani sama

Über die Autorin Christine Kertz

Die aus der Weststeiermark, aus Köflach, stammende und dort auch lebende Malerin und Grafikerin Christine Kertz hat seit Jahrzehnten eine ganz besondere Beziehung zu Graz und seit einigen Jahren zusätzlich zu Ljubljana. In Graz hat sie viele Jahre in ihrem (Brot-) Beruf als Buchhalterin gearbeitet und ist dabei täglich insgesamt ungefähr 100 Kilometer gependelt. Ständig dort zu leben war für sie aber nie ein Thema. Hier in Ljubljana hat sie schon etliche Ausstellungen ihrer Arbeiten präsentiert und war im Mai 2015 erstmals Artist-in-Residence des JSKD (Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti). Auch für den März 2017, als sie an ihrem 2017 und 2018 an mehreren Orten Sloweniens und der Steiermark präsentierten Projekt Metamorphose gearbeitet hat ebenso wie für den Sommer 2019 wurde sie von JSKD als Artist-in-Residence ausgewählt und arbeitete im Residence Centre Cankarjeva. Die Künstlerin kennt also sowohl Graz als auch Ljubljana sehr gut, hat sich aber eine gewisse Außensicht bewahrt. Frau Kertz ist seit 10 Jahren aktives Mitglied des Vereins Österreichisch-slowenische Freundschaft. Mehr über die Künstlerin, die seit Januar 2017 auch Präsidentin von XYLON – Sektion Österreich ist, können Sie hier erfahren.

Slikarka in grafičarka Christine Kertz, ki je doma iz zahodne avstrijske Štajerske, natančneje iz Köflacha, ima že desetletja prav poseben odnos do Gradca in v zadnjih letih tudi do Ljubljane. V Gradcu je dolga leta delala v svojem osnovnem (preživetvenem) poklicu kot knjigovodja in dnevno prepotovala do dela in nazaj okoli 100 km. Kljub temu ni nikoli razmišljala, da pa bi se za vedno preselila v Gradec. V Ljubljani je že večkrat razstavljala svoja dela, saj je  bila maja 2015 prvič izbrana na razpisu JSKD (Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti) kot artist in residence. Tu je bila tudi marca 2017, ko je začela delati na svojem projektu Metamorfoze, ki ga je v letih 2017 in 2018 razstavila v več krajih na avstrijskem Štajerskem in v Sloveniji, ter poleti 2019, ko je imela spet možnost kot artist in residence bivati indelati v Rezidenčnem centru Cankarjeva. Umetnica torej zelo dobro pozna tako Gradec kot Ljubljano, čeprav je ohranila določen zunanji pogled na obe mesti. Gospa Kertz je že deset let aktivna članica društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec. O umetnici lahko izveste več na njeni spletni strani.